You are here:

KOROZIJA U VOJNOJ INDUSTRIJI

MORAMO DA ZAŠTITIMO NAŠU VOJNU IMOVINU OD KOROZIJE. U SVAKOJ ZEMLJI, ORGAN ODGOVORAN ZA VOJNU OPREMU, UPOTREBLJAVA I ODRŽAVA ŠIROK I RAZNOLIK SPEKTAR FIZIČKE IMOVINE.

Zašto moramo da zaštitimo našu vojnu opremu od korozije?

U svakol zemlji, organ odgovoran za vojnu opremu, upotrebljava i održava širok spektar fizičke imovine:

  • Oružani sistemi, uglavnom su napravljeni od čelika
  • Zemaljske, vazdušne i vodne platforme i vozila, kao na primer tenkovi, transporteri, patrolni brodovi, topovnjače – od kojih je većina napravljena od čelika; isto kao i avioni, čiji su kritični delovi od korodirajućih metala.
  • Infrastrukture, na primer zgrade, pristaništa i aerodromske instalacije, od kojih je velika većina izgrađena od armiranog betona.

Posledice korozije

Pošto vojne snage moraju da treniraju i bore se u svim okruženjima, uključujući i veoma korozivna okruženja, vojna oprema je posebno osetljiva na degradaciju uzrokovanu korozijom. Ovo ima velike posledice u sledećim domenima:

  • Bezbednost – Veliki broj nezgoda vezanih za oružje u poslednje vreme je pripisano koroziji – na primer, korodirani električni kontakti na US Air Force F-16 avionima su prouzrokovali pogrešno zatvaranje ventila za gorivo (rezultat: izgubljen avion) i korozijom prouzrokovan loma stajnog trapa na F/A 18-icama, što je rezultiralo nezgodama.
  • Borbena gotovost – Korozija svakodnevno uzrokuje nefunkcionisanje naoružanja. Na primer, oko 50% održavanja aviona KC – 135 se pripisuje koroziji.
  • Finansijski gubici– Procenuje se da korozija košta armiju SAD oko  $20 milijardi na godišnjem nivou.

Kako korozija utiče na raznu opremu

Avijacija

Oko  2% nezgoda vojnih i mornaričkih aviona SAD između 1983. i 2013. su posledica korozije (LMI – The Effect of Corrosion on Army and Department of the Navy – AKN31T4/May 2015).

Nezgode koje su pripisane koroziji se pre svega odnose na: lom delova turbine prvog stepena motora, lom vetrokaza, lom papučica za upravljanje i električni kontakti.

Mikroklimatski efekti na spoljašnjost i unutrašnjost trupa, kao posledica velikih varijacija spoljne temperature u uslovima visoke vlažnosti, ubrzavaju koroziju.

Osim nezgoda, korozija takođe uslovljava gubitak borbene gotovosti.

Mornarica

Brodovi su pre svega izloženi atmosferskoj koroziji, uzrokovanoj kombinacijom visoke vlažnosti i slanom morskom prskanju, koroziji trenja, uzrokovanoj čestim pomeranjem površina između natovarenih metalnih površina, tipično uzrokovanih vibracijama i deformacijama konstrukcije, galvanskoj koroziji uzrokovanoj stvaranjem parazitske galvanske ćelije između dva metala i morske vode koja se ponaša kao elektrolit, koroziji lutajućih struja uzrokovanoj isteku struja uzemljenja sa brodskog korita prema lučkoj strani snabdevanja strujom (kada je brod na doku). Koroziji pukotina, gde se voda i naslage akumuliraju (zahvaljujući curenju ili neadekvatnoj drenaži) i mikrobskoj koroziji uzrokovanoj određenim tipovima morskih bakterija, koje se lepe na korito ili talože u pukotinama.

Zemaljska vozila

Postoji veliki broj raznih zemaljskih vozila sa velikim brojem operacionih profila i operacionh okruženja. Oštećenja zbog korozije se odnose pre svega na konstrukciju vozila i uzrokovana su vlagom, curenjem vode ili defektnom drenažom vode iz unutrašnjosti vozila i fizičkim oštećenjima zaštitne boje, čime se eksponira ogoleli metal.

Naoružanje

Fizičko oštećenje naoružanja zbog korozije vodi ka umanjenoj funkcionalnosti, gubitak strukturne celovitosti, smanjenoj sigurnosnoj marži i opasnosti za operatera i njegovo okruženje. Korozija takođe vodi ka povišenim troškovima operacija i podrške.

Ipak, zbog raznolikosti vrasta naoružanja, globalnu procenu štete uzrokovane korozijom je teško kvantifikovati.

INFRASTRUKTURE

Danas je armirani beton u širokoj upotrebi u većini tipova infrastrukture – zgrade, lučke instalacije, odbranbene instalacije (npr. bunkeri) i ostalo.

Nasuprot spoljnom izgledu, beton je uglavnom vlažan, zbog toga su i ugrađene čelične šipke u vlažnom okruženju. Ipak, beton je prirodno veoma alkalan (visoki nivo pH), što sprečava oksidaciju armature. Sve što neutrališe alkalnost betona, dozvoljavajuću kiseoniku da probije i na kraju dođe do čelika je izvor korozije: Hlorični joni (uglavnom iz morske soli), atmosferski ugljendioksid (koji stvara ugljenu kiselinu), sumpor i oksid azota, su uglavnom kiseli.

Mehanički pritisci i drugi efekti okruženja (temperaturne varijacije i vlažnost) ubrzavaju koroziju, uzrokujući povećane lomove, kroz koje kiseonik dopier lakše do čelične armature.

 Koliko to košta?

2013. godine je armija SAD potrošila oko $20.8 milijarde kako bi zaštitila svoju opremu – uglavnom vojnu opremu, naoružanje, objekte i drugu infrastrukturu od korozije. I dok se velika većina ovih troškova odnosi na koroziju vojne opreme i naoružanja, cena korozije na objektima i drugim infrastrukturama je procenjena na oko $1.9 milijardu godišnje.

Veliki broj studija je napravljen da bi se odredila cena korozije za različite vidove opreme:

Avijacija – Korozija predstavlja oko četvrtine svih troškova održavanja i oko 15%  od utrošenog vremena u celom sistemu (NAH) za avione i projektile vazdušnih snaga SAD. (Annual Corrosion Prevention and Control Report for Fiscal Year 2014; US AIR FORCE; DEC 22, 2014).

Mornarica – Celokupna cena korozije za brodove mornarice SAD je procenjena na $3.15 milijarde za fiskalnu 2010. godinu (Estimate of the Annual Cost of Corrosion for Navy Ships: FY2008–10 Update; LCI, DAC21T1/SEPTEMBER 2012)

Zemaljska vozila – Cena korozije za zemaljska vozila armije SAD je 12.6% od ukupne sume za održavanje ovih vozila. (CorrDefense Volume 9, Number 1 Spring 2013 Inside DOD: DOD estimates the Effect of Corrosion on the Cost and Availability of Army Ground Vehicles).

Naoružanje – je veoma skupo u odnosu na ostalu vojnu opremu, što svaku štetu nastalu zbog korozije čini skupljom pri popravci. Ipak, smatra se u Ministarstvu odbrane SAD da kvalitetna prevencija korozije može da uštedi do 30% od ukupnog troška za održavanje naoružanja. (Defense Science Board Report on Corrosion Control; OFFICE OF THE UNDER SECRETARY OF DEFENSE FOR ACQUISITION, TECHNOLOGY, AND LOGISTICS; Oct 2004).

Infrastrukture – Tipično, korozija se nalazi na dokovima, vezovima, strukturama za privezivanje, pregradama, potpornim zidovima I navigacionim pomagalima (n. pr. Svetionici). Cena korozije u odelenju za objekte I druge infrastructure je procenjena na oko $1.9 milijardu godišnje (Defense Infrastructure: DOD’s 2013 Facilities Corrosion Study Addressed Reporting Elements; US GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE; Mar 27, 2013).

Saznajte više o našim proizvodima.