You are here:

MAGACIN

SAŽETO:

Čelična konstrukcija magacina nije bila održavana godinama – samo se obnavljao površinski sloj boje u dostupnim delovima.

Zarđala struktura je zahtevala trenutan tretman jer je jačina metalne konstrukcije to zahtevala. U novembru 2016. godine je počeo tretman konstrukcije, uključujući pripremne radove – pranje vodom pod visokim pritiskom koje je odstranilo delove rđe i stare boje koji su počeli da se ljušte.

Nikakvi dodatni napori nisu učinjeni za uklanjanje ostataka boje. Kada se površina osušila, tretman Corrizon base je počeo. Kada se materija suši, postaje transparentan, tako da dodajemo crveni pigment površinskom sloju, kako bi osigurali puno pokrivenost površine. Kada je osnovni sloj primenjen, konstrukcija je prefarbana vrhunski slojem boje po zahtevu klijenta. Više od dve godine kasnije, konstrukcija je u savršenom stanju.

 

IZAZOVI:

Ovaj magacin zahteva funkcionsanje 24 h dnevno. Tretman ove komplikovane stare konstrukcije je morao da se obavi što brže moguće. Osim toga, priprema površine bilo kojim abrazivnim sredstvom nije dolazila u obzir pošto je okolina bila zapaljiva i sve boje su zahtevale nizak VOC (Volatile Organic Compound – Nizak nivo isparavanja). Zahtevalo se dugoročno rešenje uz upotrebu trajnih materijala.

 

REŠENJE:

Priprema površine je urađena čišćenjem vodom pod visokim pritiskom (100 – 200 bara) kako bi se skinula sva oštećena farba, opiljci i ljuspasta rđa. Kada se površina osušila, ekipa za održavanje je upotrebila sloj Corrizon base preko stabilne rđe i stare farbe. Ovaj proizvod ima niži VOC ~0, omogućujući ekipi da radi bez ikakve posebne zaštitne protivpožarne opreme. Na kraju, preostala tečnost je vraćena u originalne sudove, za buduće upotrebe. Nakon 24 časa, pokrili su sloj  Corrizon base  sa njihovom uobičajenom farbom.