You are here:

JOŠ NEKOLIKO POJAŠNJENJA

  • Sečenje laserom ne predstavlja problem. Nakon sečenja, treba ponovo tretireti ivice i presek ili eventualne varove.
  •  Tretman sa  proizvodom Corrizon Base je savršeno neutralan u odosu na laserske ili infra-crvene nišanske zrake.
  • Odmašćivanje i pranje na 100 bara su jedine operacijale pripreme :
    • Nema tragova zamašćenja na površini predviđenoj za tretman, samo pranje vodom keršerom je dovoljno.
    • Ima zamašćenja, treba očistiti pre pranja vodom – NB: ovo je imperativ svih sistema za zaštitu od korozije, i generalno, za sve vrste farbanja.
    • Keršer na 500 bara je potreban za duboko čišćenje površine, kojim se skidaju ljuspe ostataka ranije farbe, neprijanjajuća korozija, itd…
  • Unutrašnjost rezervoara tretiranog Corrizon Base-om može skladištiti petrol, kerozen itd.