You are here:

CORRIZON™ BASE

CORRIZON-BASE JE JEDNOKOMPONENTNI ZAŠTITNI SLOJI ZA METALE, NA BAZI VODE. IMA ANTIKOROZIVNE OSOBINE I DELUJE KAO STRVOŽDER KISEONIKA KOJI PRODIRE U METALE, I ZAMENJUJE MOLEKULE KISEONIKA, SPREČAVAJUĆI STVARANJE KOROZIJE.

Corrizon-Base je jednokomponentni zaštitni sloj za metale, na bazi vode. Ima antikorozivne osobine i deluje kao strvožder kiseonika koji prodire u metale i zamenjuje molekule kiseonika, sprečavajući stvaranje korozije.

Corrizon-Base je ekološki proizvod, spreman za upotrebu bez rastvaranja, bez mirisa, bezopasan za okolinu i bez sadržaja materija visokog pritiska na ambijentnoj temperature (VOC – Volatile Organic Compounds). Kompatibilan sa UL standardnom sertifikacijom – Greenguard & Greenguard Gold. Nepotrebna je posebna prethodna priprema površine. Corrizon-Base se sjedinjuje sa ostacima rđe na pripremljenoj površini i preporučuje se za unutrašnju i spoljnu upotrebu.

Primenjuje se u veoma tankom premazu svakog sloja, bilo kojim načinom (četka, valjak, prskaći pištolj, vakumski pištolj itd.). Alati se lako peru vodom. Corrizon-Base veoma brzo deluje u velikom temperaturnom dijapazonu i predstavlja visoko učinkovitu zaštitu novih i starih metala. Može se primeniti na galvanizovane metale, kao i na obojeni čelik, pošto probija kroz slojeve pre nego što dođe do metala.  Za zavšnu boju preporučujemo Corrizon-Hybrid ili Corrizon-Top, mada je Corrizon-Base compatibilan sa većinu zaštitnih boja.

Nadalje, Corrizon-Base je otporan na ispiranje, paru i uranjanje u slatku i slanu vodu. Metalurški testovi su pokazali da rđa nije primećena posle 3600 sati u slanoj atmosferi i da nema promene u mehaničkim osobinama čelika.

Video 1: Corrizon Base Application Bulletin

Video 2: Corrizon Base application on working vessel

Za dodatne informacije kontaktirajte nas.