You are here:

JEDINSTVENA REŠENJA

GREEN ICPS NUDI REŠENJA ZA TRETMAN METALA NA EFIKASAN, BEZBEDAN I ZA OKOLINU BEZOPASAN NAČIN. MI SPREČAVAMO KOROZIJU U SAMOM KORENU I SMANJUJEMO TROŠKOVE OBRADE I ODRŽAVANJA NA ČIST I BEZOPASAN NAČIN.

Corrizon Base je produkt koji proizvodi Green-ICPS, i predstavlja ultimativno rešenje protiv korozije na moru, zamlji i u vazduhu. Pokazuje najbolji izbor po svim relevantnim parametrima, pružajući potpuno ekološki, jednostavan za upotrebu i najefikasniji način za eliminaciju postojeće korozije i štiti metal od svih mogućih budućih oštećenja.

Problem sa korozijom

Korozija napada metal i druge materijale na svakom mestu. Oštećenje može biti opasno po život, čini opremu i postrojenja neupotrebljivim  i narušava estetiku. Efekti su vidljivi na brodovima i mornaričkoj opremi, gde okruženje slane vode krvoločno napadaju. Može se videti na građevinama i postrojenjima na zemlji, kada metalne armature u betonu korodiraju i oslabe konstrukciju (npr. 14. avgust 2018. urušavanje mosta kod Đenove); i može značiti oboje, finansijske gubitke i direktne rizike kod aviona.

Svugde staviti tačku na koroziju

Corrizon pruža inovativno rešenje inspirisano ljudskim sistemom imuniteta – okružuje zaštićeni metal aktivnim materijama koje integrišu koroziju u zaštitni sloj. Corrizon je potpuno bezopasan za upotrebu i ekološki je u saglasnosti sa okolinom. To znači da nema rizika u toku primene i neograničene mogućnosti upotrebe materijala u svakoj situaciji bez opasnosti za prirodu. Veoma tanki slojevi namaza i kompatibilnost sa svim načinima primene omogućuju jednostavnu i efikasnu upotrebu.

Primena nije ograničena ni jednim stepenom korozije. Može se upotrebiti na praktično svakoj drugoj farbi ili zaštitnim slojem. Čak je efikasan kada se primenjuje kroz beton do armirnog gvožđa.